Online jelentkezés

A TRÉNING ÉS VIZSGA ADATAI:

Helyszín: 1143 Bu­da­pes­t, Semsey Andor u. 25.
Ár: 61 000 Ft/fő (48 031 Ft+ÁFA)


Kérjük, válasszon időpontot!


JELENTKEZŐ ADATAI:

A képzésen résztvevő neve:
Születési helye:
Édesanyja születési neve:
Mobil telefonszáma:
Iskolai végzettsége:
Eddigi sikertelen VCA vizsgák száma:123több


KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI:

Amennyiben nem a résztvevő a költségviselő.

Cégnév:

Cím:


ME­LYIK CÉG / MUN­KA­ERŐ KÖZ­VE­TÍ­TŐ KÜLD­TE A VIZS­GÁ­RA?

Amennyi­ben nem ez a cég a költ­ség­vi­se­lő.

Cégnév:


ELŐ­RE­LÁT­HA­TÓ­LAG ME­LYIK VÁL­LA­LAT­NÁL, ME­LYIK OR­SZÁG­BAN FOG MUN­KÁT VÉ­GEZ­NI (MELY­HEZ SZÜK­SÉ­GES A VCA VIZS­GA MEG­SZER­ZÉ­SE)?

Cég neve:

Iparág:


KAPCSOLATTARTÓ / ÜGYINTÉZŐ ADATAI

Amennyi­ben nem Ön kí­ván a rész­le­tek­ről egyez­tet­ni a to­váb­bi­ak­ban, kér­jük, ad­ja meg a kap­cso­lat­tar­tó ada­ta­it is!

Név:
Telefon száma:

 


A KÉPZÉSRŐL ÉS A VIZSGÁRÓL AZ ALÁBBI MÓDON ÉRTESÜLTEM:

Ismerős ajánlásaCég küldInternetHírlevélÚjsághirdetésKépzési tájékoztató

Kérjük, oldja meg a következő példát!